การสะท้อนที่คาดหวังเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

การสะท้อนที่คาดหวังเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ยุคสหัสวรรษเป็นยุคสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ พวกเขากลายเป็นส่วนและพัสดุของชีวิตประจำวันของเรา เราไม่สามารถฝันที่จะมีชีวิตอยู่ได้หากไม่มีพวกเขา เพื่อเป็นเกียรติแก่พวกเขาผมขอนำเสนอบทความนี้ในแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

นี่คือ:

เทคโนโลยีถูกปกครองโดยคนสองประเภทคือผู้ที่จัดการสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจและผู้ที่เข้าใจสิ่งที่พวกเขาไม่ได้จัดการ
เทคโนโลยีขั้นสูงใด ๆ ที่ไม่สามารถแยกแยะได้จากเวทมนตร์
กฎข้อแรกของเทคโนโลยีที่ใช้ในธุรกิจคือระบบอัตโนมัติที่ใช้กับการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ข้อที่สองคือระบบอัตโนมัติที่ใช้กับการดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจกำลังทวีความสัมพันธ์กันอย่างไม่เปลี่ยนแปลง ฉันไม่คิดว่าใครจะมีความหมายพูดถึงเรื่องนี้ได้โดยไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่น
เทคโนโลยีคืออะไร สิ่งสำคัญคือคุณมีศรัทธาในคนที่พวกเขามีความดีและฉลาดโดยทั่วไปและถ้าคุณให้เครื่องมือพวกเขาจะทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมกับพวกเขา
ทุกครั้งในขณะที่เทคโนโลยีใหม่ปัญหาเก่าและความคิดที่ยิ่งใหญ่กลายเป็นนวัตกรรม
วิทยาศาสตร์ของวันนี้คือเทคโนโลยีแห่งอนาคต
ฉันคิดว่าเป็นการพูดที่ยุติธรรมที่จะกล่าวได้ว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลกลายเป็นเครื่องมือที่มีขีดความสามารถมากที่สุดที่เราเคยสร้างขึ้น เครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์และสามารถสร้างรูปทรงได้โดยผู้ใช้
รักษารหัสผ่านของคุณเช่นแปรงสีฟัน อย่าปล่อยให้คนอื่นใช้และได้รับใหม่ทุกหกเดือน
การระเบิดใหญ่ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อพันธุกรรมและคอมพิวเตอร์รวมกัน ฉันกำลังพูดถึงคอมพิวเตอร์อินทรีย์ – เกี่ยวกับสารชีวภาพที่สามารถทำหน้าที่เหมือนเซมิคอนดักเตอร์
คอมพิวเตอร์ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อีกต่อไป เกี่ยวกับการใช้ชีวิต
ด้วยความอุดมสมบูรณ์ที่เรามีทั้งคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์สิ่งที่ขาดแคลนก็คือความสนใจและเวลาของมนุษย์
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ – อินเทอร์เน็ตและอีเมล – ได้ลดต้นทุนทางกายภาพของการติดต่อสื่อสารลงแล้ว
ส่วนหนึ่งของความโหดร้ายของคอมพิวเตอร์คือเมื่อโปรแกรมมีความสามารถและทำงานได้อย่างราบรื่นแล้วความซื่อสัตย์ก็เป็นเรื่องที่ซื่อสัตย์
เมื่อถึงยุค 2040 เราจะสามารถเพิ่มจำนวนปัญญาของมนุษย์ได้ถึงพันล้านเท่า นั่นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งที่มีลักษณะเป็นเอกพจน์ คอมพิวเตอร์จะมีขนาดเล็กและเล็กลง ในที่สุดพวกเขาจะไปภายในร่างกายและสมองของเราและทำให้เรามีสุขภาพดีและชาญฉลาด
สรุปได้ว่านี่เป็นผลสะท้อนน้อยมากเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่พูดถึงเป้าหมายสำคัญความมีประสิทธิภาพของพวกเขาอย่างกล้าหาญ